CACHEMIR crochet

Catxmir marca

[cat] La peça de ganxet CACHEMIR requereix uns coneixements bàsics de ganxet, però la podreu realitzar fàcilment seguint el següent esquema.

[cast] La pieza de ganchillo CACHEMIR requiere unos conocimientos básicos de ganchillo, pero se puede realizar fácilmente siguiendo el siguiente esquema.

SONY DSC

Jo he utilitzat un fil egipci 100% de cotó amb barreja de fil de plata del número 8 i un ganxet també del número 8 i he obtingut una peça d’uns 16 x 9 cm, encara que podeu obtenir peces més grans o més petites segons el fil que trieu.

Un cop realitzada la peça les possibilitats són infinites. Jo us faig algunes propostes, però estic segura que en poden sortir moltíssimes més.

Yo he utilizado un hilo egipcio 100% de algodón con mezcla de hilo de plata del número 8 y un ganchillo también del número 8 y he obtenido una pieza de unos 16 x 9 cm, aunque se pueden obtener piezas más grandes o más pequeñas según el hilo que se elija.

Una vez realizada la pieza las posibilidades son infinitas. Yo os hago algunas propuestas, pero estoy segura de que pueden salir muchísimas más.

La peça es comença realitzant les fulles centrals a partir del punt vermell, primer fent les fulles d’una banda i baixant per l’altra fins completar la primera volta.

La pieza se empieza realizando las hojas centrales a partir del punto rojo, primero haciendo las hojas de un lado y bajando hasta completar la primera vuelta.

Esquema 01

La segona envolta les fulles pujant cap a l’esquerra.

La segunda vuelta rodea las hojas subiendo hacia la izquierda.

Esquema 02

La següent volta és per a realitzar la “cua” i es fa amb punt de cadeneta i punt baix per a tornar.

La siguiente vuelta es para realizar la “cola” i se hace con punto de cadeneta y punto bajo para regresar.

Esquema 03

A la següent volta farem els calats al voltant de la peça.

En la siguiente vuelta haremos los calados alrededor de la pieza.

Esquema 04

Per acabar, fer una volta a punt baix al voltant de tota la peça i tornar amb una altra volta de punt baix i punt picot. En aquesta última última volta unirem la cua amb la peça central en els dos punts que us indico en l’esquema en vermell.

Para terminar, hacer una vuelta a punto bajo alrededor de toda la pieza y regresar con otra vuelta de punto bajo y punto picot. En esta última última vuelta uniremos la cola con la pieza central en los dos puntos que os indico en el esquema en rojo.

Esquema 05

Podeu utilitzar la peça com a posagots o estalvis i donar un toc romàntic a safata més simple.

Podéis utilizar la pieza como posavasos o salvamanteles para dar un toque romántico a bandeja más simple.

Catxmir posavasos

Una altra possibilitat pot ser afegir una anella a cada extrem de la peça per a subjectar una cadena amb una tanca i obtenir un collaret espectacular i molt original.

 Otra posibilidad puede ser añadir una anilla en cada extremo de la pieza para sujetar una cadena con un cierre y obtener un collar espectacular y muy original.

Catxmir collaret

Una altra proposta és un adorn pel cabell, que convertirà qualsevol simple recollit en un pentinat perfecte per a qualsevol ocasió especial.

Otra propuesta es un adorno para el pelo, que convertirá cualquier simple recogido en un peinado perfecto para cualquier ocasión especial.

Catxmir cabell

O podeu teixir més d’una peça i aplicar-les a qualsevol peça de roba. Podeu adornar texans, shorts, samarretes, jerseis… o com en aquest cas, l’esquena d’una caçadora texana.

O podéis tejer más de una pieza y aplicarlas a cualquier prenda. Podéis adornar vaqueros, shorts, camisetas, jerseys … o como en este caso, la espalda de una cazadora vaquera.

Catxmir jaqueta

 

SONY DSC

… i si li afegeixes unes quantes peces més… imagina el que pots arribar a fer!!! T’animes a fer la teva proposta?

… Y si le añades unas cuantas piezas más … imagina lo que puedes llegar a hacer! ¿Te animas a hacer tu propuesta?

SONY DSC