LINO _ bracelet & necklace

Collar Lino

[cat] El KUMIHIMO és un tècnica japonesa de lligat que es realitza amb l’ajuda d’un disc d’escuma lleuger i portàtil, el que ens permet realitzar aquest tipus de manualitat en qualsevol lloc. El resultat del trenat són cordons que poden crear diferents dibuixos depenent de la combinació de moviments i colors. Per realitzar el conjunt de collaret i polsera LINO utilitzarem un tipus de trenat bàsic, molt fàcil de fer, el que el converteix en ideal per a principiants o com a manualitat infantil. Una de les característiques especials d’aquest DIY de kumihimo està en la utilització d’un cordó de lli natural, el que li dóna un acabat molt especial i elegant i el trenat inserint boles per crear l’adorn central. Podeu combinar els colors de cordons i boles com més us agradi i obtindreu un munt de possibilitats utilitzant la mateixa tècnica.

Polsera Lino _ Gloria Fort

Material

Disc de kumihimo de 15 cm

4 m. (polsera) / 8 m. (collaret) de Lli de 0.8mm.

64 (polsera) / 128 (collaret) Boles de metall de 4 mm amb forat d’1 mm

Tanca de ganxo forma t amb caputxó rodó de 5 mm

Cola

Tisores

Trobaràs el material utilitzat en aquest link: Antiga Casa Sala

Muntatge

El collaret i la polsera es realitzen de la mateixa manera, només canvia la quantitat de material i les longituds. Trobareu indicades les mesures per polsera o collaret al llarg del pas a pas.

Tallar 4 tires d’1 m. (polsera) o de 2 m. (collaret) cadascuna de fil de lli i doblegar per la meitat. Nuar el centre amb un tros de lli. Si voleu, podeu lligar un petit pes a l’extrem. No és imprescindible, però us ajudarà a realitzar el cordó d’una forma més regular.

Passar els fils de lli per l’orifici del centre del disc de kumihimo deixant el nus a la part de darrere i distribuir els fils un a cadascuna de les següents ranures en forma de creu: 1, 2, 16 i 17 en vertical i 8 , 9, 25 i 26 en horitzontal.

Kumihimo 8 hilos 01

Moure el fil de lli de la ranura 2 a l’15, de dalt dreta a baix dreta.

Kumihimo 8 hilos 02

Moure el fil de la ranura 17 a la 32, de baix esquerra a dalt esquerra.

Kumihimo 8 hilos 03

Girar el disc de kumihimo 90º a l’esquerra i tensar els punts perquè ens quedi un cordó regular. Repetir els tres passos bàsics: fil dret cap avall, fil esquerre cap amunt i girar el disc en sentit contrari a les agulles del rellotge.

Kumihimo 8 hilos 04

Trenar fins a obtenir entre 5/6 cm de cordó (segons l’amplada del canell) per la polsera o als 14/15 cm per al collaret.

Enfilar 8 boles de metall (polsera) o 16 boles (collaret) en cada fil de lli i deixar en la part frontal. Podeu posar una mica de cola o esmalt d’ungles a la punta de cada fil per facilitar l’enfilat.

Posar cada bola de metall per sota dels fils i seguir fent el mateix punt fins a acabar de trenar totes les boles.

Seguir trenant com al principi la mateixa longitud de cordó que hem realitzat abans d’inserir les boles de metall. Per calcular la longitud de la polsera o el collaret final li haurem de sumar uns 3 cm de la tanca a la longitud que tinguem de cordó. La longitud estàndard per polsera és de 17,7 cm o 7 ” i per collaret curt uns 42,5 cm o 17″, encara que la podeu ajustar al vostre gust.

Per acabar el cordó, lligar els fils de lli al centre amb un nus simple entre si i treure del disc de kumihimo.

Posar cola en els caputxons del tancament de ganxo en forma de T i enganxar a cada extrem de la polsera o el collaret.

Trobaràs el material utilitzat en aquest link: Antiga Casa Sala

Lino-process-_-Gloria-Fort

[cast]  El KUMIHIMO es un técnica japonesa de anudado que se realiza con la ayuda de un disco de espuma ligero y portátil, lo que nos permite realizar este tipo de manualidad en cualquier lugar. El resultado del trenzado son cordones que pueden crear diferentes dibujos dependiendo de la combinación de movimientos y colores. Para realizar el conjunto de collar y pulsera LINO utilizaremos un tipo de trenzado básico, muy fácil de realizar, lo que lo convierte en ideal para principiantes o como manualidad infantil. Una de las características especiales de este DIY de kumihimo está en la utilización de un cordón de lino natural, lo que le da un acabado muy especial y elegante y el trenzado insertando bolas para crear el adorno central. Podéis combinar los colores de cordones y bolas como más os guste y obtendréis un montón de posibilidades utilizando la misma técnica.

Material

Disco de kumihimo de 15 cm

4 m. (pulsera) / 8 m. (collar) de Lino de 0.8mm.

64 (pulsera) / 128 (collar) Bolas de metal de 4mm con agujero de 1mm  

Cierre gancho forma t con capuchón redondo de 5mm 

Pegamento

Tijeras

Encontrarás el material utilizado en este link: Antiga Casa Sala

Montaje

El collar y la pulsera se realizan de la misma forma, sólo cambia la cantidad de material y las longitudes. Encontraréis indicadas las medidas para pulsera o collar a lo largo del paso a paso del tutorial.

Cortar 4 tiras de 1 m. (pulsera) o de 2 m. (collar) cada una de hilo de lino color marrón y doblarlas por la mitad. Anudar el centro con un trozo de lino. Si queréis, podéis atar un llavero o un pequeño peso en el extremo. No es imprescindible, pero os ayudará a realizar el cordón de una forma más regular.

Pasar los hilos de lino por el orificio del centro del disco de kumihimo dejando el nudo en la parte de atrás y distribuir los hilos uno en cada una de las siguientes ranuras en forma de cruz: 1, 2, 16 y 17 en vertical y 8, 9, 25 y 26 en horizontal.

Mover el hilo de lino de la ranura 2 a la 15, de arriba derecha a abajo derecha.

Mover el hilo de la ranura 17 a la 32, de abajo izquierda a arriba izquierda.

Girar el disco de kumihimo 90º a la izquierda y tensar los puntos para que nos quede un cordón regular. Repetir los tres pasos básicos: hilo derecho hacia abajo, hilo izquierdo hacia arriba y girar el disco en sentido contrario a las agujas del reloj.

Trenzar hasta obtener entre 5/6 cm de cordón (según la anchura de la muñeca) para la pulsera o a los 14/15 cm para el collar. Enhebrar 8 bolas de metal (pulsera) o 16 bolas (collar) en cada hilo de lino y dejar en la parte frontal. Podéis poner un poco de pegamento o esmalte de uñas en la punta de cada hilo para facilitar el enhebrado.

Poner cada bola de metal por debajo de los hilos y seguir realizando el mismo punto hasta terminar de trenzar todas las bolas.

Seguir trenzando como al principio la misma longitud de cordón que hemos realizado antes de insertar las bolas de metal. Para calcular la longitud de la pulsera o el collar final le tendremos que sumar unos 3 cm del cierre a la longitud que tengamos de cordón. La longitud estándar para pulsera es de 17,7 cm o 7″ y para collar corto unos 42,5 cm o 17″, aunque la podéis ajustar a vuestro gusto.

Para terminar el cordón, anudar los hilos de lino en el centro con un nudo simple entre sí y sacar del disco de kumihimo.

Poner pegamento en los capuchones del cierre de gancho en forma de T y pegar a cada extremo de la pulsera o el collar.

Pulsera Lino plata