LILY _ tassel

Borla Lily blog_ gloria fort

[cat] Les borles o tassels estan de moda, les trobem com a protagonistes en collarets, cinturons, bosses o com adorns de la casa. LILY és una nova i original proposta de borla reinventada en forma de delicada flor de lliri. Està realitzada en cuir natural, fil de lli i petites boles de metall i els seus usos poden ser tants com la teva creativitat pugui inventar. A més, pots combinar els colors del cuir, el cordó i les boles de metall, obtenint una infinitat de possibilitats.

11_Borla Lily

Material

2 peces ovalades de pell

Cordó de lli de 0,8 mm

50 Boles de metall de 4 mm amb forat d’1 mm

2 Caputxons gravats amb interior de 6 mm

Cola

Tisores

Trobaràs el material utilitzat en aquest linkAntiga Casa Sala

Muntatge

Talla 10 tires de 30 cm de lli, doblega-les pel centre i lliga-les amb un tros de fil. Quedaran 20 serrells de 15 cm de longitud.

Col·loca les tires al centre de la part més llarga de la peça oval de pell i forma un petit cucurutxo procurant que la part superior quedi el més estret possible.

Posa cola a la solapa superior del cucurutxo que forma el lliri i pressiona fins que s’assequi la cola.

Posa cola a l’interior del caputxó i introdueix l’extrem del cucurutxo de pell procurant que quedi ben enganxat.

Posa una o dues boles de metall en cadascun dels fils de lli i fes un nus simple a l’extrem. No cal que totes les boles quedin a la mateixa alçada i podeu posar més o menys boles segons el vostre gust.

Un cop enfilades totes les boles ja tenim la borla acabada i la podem usar com a collaret passant una cadena fina per l’anella del caputxó o afegir una anella amb cadena per obtenir un bonic clauer.

En aquest cas hem realitzat dues borles de la mateixa manera que hem unit amb un cordó retorçat.

Realitzarem el cordó de 4 fils de lli i calcularem 8 vegades més longitud de fil del llarg què volem obtenir de cordó. Per obtenir 75 cm de cordó, talla 2 tires de 3 m cadascuna, col·loca les tires juntes i doblega per la meitat. Subjecta l’extrem doblegat i comença a retorçar sempre en la mateixa direcció fins a aconseguir un enroscat compacte.

Introdueix un extrem del cordó per la volandera del caputxó d’una de les flors i situa-la centre del cordó. Uneix els dos extrems dels fils i deixa que es caragoli el cordó sobre si mateix. Acaba de caragolar si fos necessari fins a obtenir un cordó regular.

Posa l’altra flor a l’altre extrem del cordó de lli i subjecta els dos extrems amb un nus corredís amb un tros de lli d’uns 8 cm segons l’esquema. Si no voleu que s’afluixi el cordó mentre feu el nus corredís, podeu subjectar l’altre extrem amb una pinça.

01_Nudo corredizo02_Nudo corredizo03_Nudo corredizo04_Nudo corredizo

Realitza el mateix nus a l’altre extrem però nuant primer les dues puntes que han quedat obertes i ocultant la unió sota el nus corredís. Talla els extrems sobrants per acabar.

LILY-process-_-Gloria-Fort

[cast] Las borlas o tassels están de moda, las encontramos como protagonistas en collares, cinturones, bolsos o como adornos de la casa. LILY es una nueva y original propuesta de borla reinventada en forma de delicada flor de lirio. Está realizada en cuero natural, hilo de lino y pequeñas bolas de metal y sus usos pueden ser tantos como tu creatividad pueda inventar. Además, puedes combinar los colores del cuero, el cordón y las bolas de metal, obteniendo un sinfín de posibilidades. 

Material

2 piezas ovaladas de piel 

Lino de 0.8mm. Color natural 

50 Bolas de metal de 4mm con agujero de 1mm

2 Capuchones grabados con interior de 6 mm

Pegamento

Tijeras

Encontrarás el material utilizado en este link: Antiga Casa Sala

Montaje

Corta 10 tiras de 30 cm de lino, dóblalas por el centro y anúdalas con un trozo de hilo. Quedaran 20 flecos de 15 cm de longitud.

Coloca las tiras en el centro de la parte más larga de la pieza oval de piel y forma un pequeño cucurucho procurando que la parte superior quede lo más estrecha posible.

Pon pegamento en la solapa superior del cucurucho que forma el lirio y presiona hasta que se seque el pegamento.

Pon pegamento en el interior del capuchón e introduce el extremo del cucurucho de piel procurando que quede bien pegado.

Pon una o dos bolas de metal en cada uno de los hilos de lino y haz un nudo simple en el extremo. No es necesario que todas las bolas queden a la misma altura y podéis poner más o menos bolas según vuestro gusto.

Una vez enhebradas todas las bolas ya tenemos la borla Lily terminada y que podemos usar como collar pasando una cadena fina por la anilla del capuchón o añadir una anilla con cadena para obtener un bonito llavero.

En este caso hemos realizado dos borlas de la misma forma que hemos unido con un cordón retorcido. En este caso lo realizaremos de 4 hilos de lino y calcularemos 8 veces más longitud de hilo del que deseamos obtener de cordón. Para obtener 75 cm de cordón, corta 2 tiras de 3 m cada una, colócalas juntas y dóblalas por la mitad. Sujeta el extremo doblado y empieza a retorcer siempre en la misma dirección hasta conseguir un enroscado compacto.

Introduce un extremo del cordón por la arandela del capuchón de una de las flores y sitúala en el centro del cordón. Une los dos extremos de los hilos y deja que se enrosque el cordón sobre sí mismo. Acaba de enroscar si fuera necesario hasta obtener un cordón regular.

Pon la otra flor en el otro extremo del cordón de lino y sujeta ambos extremos con un nudo corredizo con un trozo de lino de unos 8 cm según el esquema. Si no queréis que se afloje el cordón mientras hacéis el nudo corredizo podéis sujetar el otro extremo con una pinza.

01_Nudo corredizo02_Nudo corredizo03_Nudo corredizo04_Nudo corredizo

Realiza el mismo nudo en el otro extremo pero anudando primero las dos puntas que han quedado abiertas y ocultando la unión bajo el nudo corredizo. Corta los extremos sobrantes para terminar.

SONY DSC