BLONDA _ ring

Anell Blonda bloc

[cat] L’argila polimèrica és una pasta modelable i tova que ja ve llesta per treballar. És fàcil de modelar i necessita cocció al forn per endurir. Es pot utilitzar per modelar a mà o amb motlle, es pot polir, texturar, trepar, repujar, pintar o fer servir transferències, el que la converteix en un material increïblement versàtil per al món dels treballs manuals i el DIY. Per realitzar l’anell BLONDA farem servir la tècnica del texturat usant una punta i una tècnica de pintat amb pols de colors pastel, encara que també es pot utilitzar qualsevol pigment en pols per personalitzar encara més el disseny. Un anell molt fàcil de fer i amb un resultat romàntic i subtil que farà de cada peça un disseny únic i irrepetible.

Material

1 pastilla d’argila polimèrica per modelar color blanc

Anell ovalat amb rivet 18 x 25 mm plata vella

Vernís esmalt brillant

Punxó per foradar

Barres de colors pastís o guixos

Pinzell

Corró

Punta o blonda

Trobaràs el material utilitzat en aquest link: Antiga Casa Sala

Muntatge

Estira l’argila polimèrica amb el corró fins a obtenir una petita placa d’uns 3 mm de gruix. Omple la base d’anell amb rivet amb l’argila polimèrica col·locant l’anell sobre la placa cap per avall i retalla el contorn amb l’ajuda del punxó.

Iguala la superfície de manera que quedi amb una mica de relleu respecte al rivet de l’anell i repassa les vores amb l’ajuda del punxó.

Col·loca la blonda sobre de l’argila situant-la com més t’agradi i pressiona per marcar el dibuix de la punta.

Raspa amb un ganivet els colors de pastís que vulguis utilitzar per obtenir el pigment en pols. Amb la punta dels dits, pren una mica de pols del color que vulguis i diposita-ho en la superfície de l’argila polimèrica amb cura de no esborrar el dibuix en relleu. Repeteix amb un altre color i diposita-sobre l’argila polimèrica amb cura fonent els dos colors entre si. Pots utilitzar un, dos o més colors. És molt important que només poseu color a la part en relleu i no massa quantitat de pigment perquè contrast amb les parts blanques de l’argila.

L’argila polimèrica necessita cocció al forn per endurir. Posa l’anell al forn seguint les instruccions del fabricant, procurant que quedi amb la superfície cap amunt. El podeu subjectar amb una cullereta o un ganivet que pugui aguantar bé la temperatura del forn.

Deixa refredar i dóna una capa de vernís esmalt brillant donant suaus tocs amb el pinzell per no arrossegar el pigment. Deixa assecar 30 minuts i donar una segona capa per acabar l’anell. No estarà completament sec fins passades 24 h.

Blonda-process-_-Gloria-Fort

[cast] La arcilla polimérica es una pasta modelable y blanda que ya viene lista para trabajar. Es fácil de modelar y necesita de cocción al horno para endurecer. Se puede utilizar para modelar a mano o con molde, se puede lijar y pulir, texturar, taladrar, repujar, pintarla o usar transferencias, lo que la convierte en un material increíblemente versátil para el mundo de las manualidades y el DIY. Para realizar el anillo BLONDA usaremos la técnica del texturado usando una puntilla y una técnica de pintado con polvo de pasteles, aunque también se puede utilizar cualquier pigmento en polvo para personalizar aún más el diseño. Un anillo muy fácil de realizar y con un resultado romántico y sutil que hará de cada pieza un diseño único e irrepetible.

Material

1 Pastilla de arcilla polimérica para modelar color blanco 

Anillo ovalado con ribete 18 x 25 mm plata vieja

Barniz esmalte brillante

Punzón para agujerear

Barras de colores pastel o tizas

Pincel

Rodillo

Puntilla

Encontrarás el material utilizado en este link: Antiga Casa Sala

Montaje

Estira la arcilla polimérica con el rodillo hasta obtener una pequeña placa de unos 3 mm de espesor.

Rellena la base de anillo con ribete con la arcilla polimérica colocando el anillo sobre la placa boca abajo y recorta el contorno con la ayuda del punzón.

Iguala la superficie de forma que quede con un poco de relieve respecto el ribete del anillo y repasa los bordes con la ayuda del punzón.

Coloca la blonda encima de la arcilla situándola como más nos guste y presiona para marcar el dibujo de la puntilla.

Raspa con un cuchillo los colores de pastel que quieras utilizar para obtener el pigmento en polvo.

Con la punta de los dedos, toma un poco de polvo del color que quieras y deposítalo en la superficie de la arcilla polimérica con cuidado de no borrar el dibujo en relieve.

Repite con otro color y deposítalo sobre la arcilla polimérica con cuidado fundiendo los dos colores entre sí. Puedes utilizar uno, dos o más colores. Es muy importante que sólo pongáis color en la parte en relieve y no demasiada cantidad de pigmento para que contraste con las partes blancas de la arcilla.

La arcilla polimérica necesita cocción al horno para endurecer. Pon el anillo en el horno siguiendo las instrucciones del fabricante, procurando que quede con la superficie hacia arriba. Lo podéis sujetar con una cucharilla o un cuchillo que pueda aguantar bien la temperatura del horno.

Deja enfriar y da una capa de barniz esmalte brillante dando suaves toques con el pincel para no arrastrar el pigmento. Deja secar 30 minutos y dar una segunda capa para terminar el anillo. No estará completamente seco hasta pasadas 24 h.