NATIVE _ amulet bag

Bossa NATIVE

[cat] Les tendències ètniques i la inspiració nativa són l’última moda … Tons terra, plomes, rocalla i colors amb molta força, boles de banya, fusta, metall amb motius geomètrics i plomes … Seguint aquesta tendència us proposem un complement ple de personalitat i que a més, ens permet reciclar aquests vells texans que ja no fem servir. NATIVE és una petita bossa inspirada en les bosses utilitzades pels xamans de les tribus d’indis nord-americanes per portar els seus amulets … però amb una base de jeans al més pur estil americà. Inspiració nativa plena de força positiva, perfecte per a qualsevol ocasió.  Vols crear el teu bossa més especial? Llavors no et pots perdre aquest tutorial … t’encantarà!

Material

Uns texans, camisa o jaqueta texana que tingui una butxaca amb tapeta

Penjoll en forma de ploma de color plata vella

Plomes fines de color teula ataronjat

Cordó de cotó de 0,5 mm de color marró

Discos de coco

Boles llises de vidre opalina de color marró smoked topaz de 5 mm

Boles llises de vidre opalina de color marró teula de 5 mm

Cilindres amb triangles gravats en plata vella

Cilindres d’asta amb estrelles gravades

Boles de banya de color cru de 7 mm

Serrell de vellut de 5 cm color marró

Fil de niló de 0,25 mm

Agulla llanera

Cola

Tisores

Trobaràs el material utilitzat en aquest link: Antiga Casa Sala

Muntatge

Tallar una butxaca dels texans seguint les costures.

Enganxar un tros de serrell de vellut en la part inferior de la butxaca per la part de darrere. La cola només serveix per subjectar una mica el serrell i que es mantingui en la seva posició, ja que després ho acabarem de subjectar amb el cosit.

Cosir el contorn de la butxaca amb el cordó de cotó amb punt de fistó tancat en forma de V, encara que també ho pots fer amb punt de fistó simple.

Tallar 40 cm de cordó marró i passar amb una puntada al centre de la tapeta de la butxaca. Nuar amb un nus de vaquer.

Enfilar en el cordó marró un cilindre en plata vella, una bola de banya de color cru de 7 mm i el penjoll en forma de ploma de color plata vella i nuar amb un doble nus per la part de darrere del penjoll. Rematar els dos cordons enfilant un cilindre d’e bnya amb estrelles gravades a cada extrem i acabar amb un nus simple.

Tallar 35 cm de cordó de cotó de color marró i nuar en un dels laterals sota de la tapeta amb un nus de vaquer com hem fet en el centre de la tapeta.

Enfilar amb els dos cordons junts un cilindre d’asta, un cilindre en plata vella i una bola de banya de color cru de 7 mm.

Ajuntar dos o tres plomes i posar cola en les puntes. Introduir les plomes a la bola de banya de color cru procurant que quedin ben enganxades. Enfilar una bola de banya de color cru en cada cordó i rematar amb un nus simple. Repetir els mateixos passos a l’altra banda de la butxaca.

Per realitzar la nansa tallar 2 m de fil de niló i doblegar per la meitat. Nuar amb un nus d’alosa en una de les cantonades de la butxaca. Repetir la mateixa operació amb 5 m de cordó de cotó de color marró deixant els fils de niló al centre. La longitud dels fils pot variar depenent de la longitud de la nansa que es desitgi. Aquestes mesures són per a una nansa d’uns 80 cm.

Enfilar una bola de banya de color cru, un cilindre plata vella i una altra bola de banya de color cru passant els dos fils de niló i els dos cordons de cotó de color marró. Continuar enfilant les boles llises de vidre i els discos de coco alternant els colors només en els dos fils de niló.

Començar un nuat utilitzant el nus xato o pla de macramé deixant una bola entre cada nus. Creuar el cordó de la dreta cap a l’esquerra per sobre dels dos fils de niló i passar per sota del cordó de l’esquerra.

01_Esquema nudo chato

03_Esquema nudo chato

04_Esquema nudo chato

Passar el cordó de l’esquerra per sota dels fils de niló centrals i per sobre del cordó de la dreta segons l’esquema. Tibar els dos fils i realitzar el nuat deixant la bola al centre del nus.

Repetir els mateixos passos però començant amb el cordó esquerra. El nus xato o plànol complet consta dels dos nusos. Continuar nuant de la mateixa manera deixant una bola entre cada nus fins a obtenir el llarg de nansa desitjat.

Quan tingueu la longitud de la nansa que vulgueu per al vostre bossa, rematar els fils en l’altre extrem de la butxaca i ja tindreu el vostre treball acabat.

Native-process-_-Gloria-Fort

[cast]  Las tendencias étnicas y la inspiración nativa son la última moda… Tonos tierra, plumas, rocalla y colores con mucha fuerza, cuentas de asta, madera, metal con motivos geométricos y plumas… Siguiendo esta tendencia os proponemos un complemento lleno de personalidad y que además, nos permite reciclar esos viejos vaqueros que ya no usamos. NATIVE es un pequeño bolso inspirado en las bolsas utilizadas por los chamanes de las tribus de indios norteamericanas para llevar sus amuletos… pero con una base de jeans al más puro estilo americano. Inspiración nativa llena de fuerza positiva, perfecto para cualquier ocasión.  ¿Quieres crear tu bolso más especial? Entonces  no te puedes perder este tutorial… ¡te encantará!

Material

Unos vaqueros, camisa o chaqueta que tenga un bolsillo con tapeta

Colgante en forma de pluma de color plata vieja 

Plumas finas de color teja anaranjado

Cordón de algodón de 0,5 mm de color marrón

Discos de coco

Bolas lisas de cristal opalina de color marrón smoked topaz de 5 mm

Bolas lisas de cristal opalina de color marrón teja de 5 mm

Cilindros con triángulos grabados en plata vieja

Cilindros de asta con estrellas grabadas

Bolas de asta de color crudo de 7 mm

Fleco de terciopelo de 5 cm color marrón

Hilo de nylon de 0,25mm

Aguja lanera

Pegamento

Tijeras

Encontrarás el material utilizado en este link: Antiga Casa Sala

Montaje

Cortar un bolsillo de los jeans siguiendo las costuras.

Pegar un trozo de fleco de terciopelo en la parte inferior del bolsillo por la parte de atrás. El pegamento sólo sirve para sujetar un poco el fleco y que se mantenga en su posición, ya que después lo acabaremos de sujetar con el cosido.

Coser  el contorno del bolsillo con el cordón de algodón con punto de festón cerrado en forma de V, aunque también lo puedes hacer con punto de festón simple.

 Cortar 40 cm de cordón marrón y pasar con una puntada en el centro de la tapeta del bolsillo. Anudar con un nudo de vaquero.

Enhebrar en el cordón marrón un cilindro en plata vieja, una bola de asta de color crudo de 7 mm y el colgante en forma de pluma de color plata vieja y anudar con un doble nudo por la parte de atrás del colgante. Rematar los dos cordones enhebrando un cilindro de asta con estrellas grabadas en cada extremo y terminar con un nudo simple.

Cortar 35 cm de cordón de algodón de color marrón y anudar en uno de los laterales debajo de la tapeta con un nudo de vaquero como hemos hecho en el centro de la tapeta.

Enhebrar con los dos cordones juntos un cilindro de asta, un cilindro en plata vieja y una bola de asta de color crudo de 7 mm.

Juntar dos o tres plumas y poner pegamento en las puntas. Introducir las plumas en la bola de asta de color crudo procurando que queden bien pegadas. Enhebrar una bola de asta de color crudo en cada cordón y rematar con un nudo simple. Repetir los mismos pasos en el otro lado del bolsillo.

Para realizar el asa cortar 2 m de hilo de nylon y doblar por la mitad. Anudar con un nudo de alondra en una de las esquinas del bolsillo. Repetir la misma operación con 5 m de cordón de algodón de color marrón dejando los hilos de nylon en el centro. La longitud de los hilos puede variar dependiendo de la longitud del asa que se desee. Estas medidas son para una asa de unos 80 cm.

Enhebrar una bola de asta de color crudo, un cilindro plata vieja y otra bola de asta de color crudo pasando los dos hilos de nylon y los dos cordones de algodón de color marrón. Continuar enhebrando las bolas lisas de cristal y los discos de coco alternando los colores sólo en los dos hilos de nylon.

Empezar un anudado utilizando el nudo chato o plano de macramé dejando una bola entre cada nudo. Cruzar el cordón de la derecha hacia la izquierda por encima de los dos hilos de nylon y pasar por debajo del cordón de la izquierda. 

Pasar el cordón de la izquierda por debajo de los hilos de nylon centrales y por encima del cordón de la derecha según el esquema. Tensar los dos hilos y realizar el anudado dejando la bola en el centro del nudo.

Repetir los mismos pasos pero empezando con el cordón izquierdo. El nudo chato o plano completo consta de los dos nudos. Continuar anudando de la misma forma dejando una bola entre cada nudo hasta obtener el largo de asa deseado.

Cuando tengáis la longitud del asa que queráis para vuestro bolso, rematar los hilos en el otro extremo del bolsillo y ya tendréis vuestro trabajo terminado.

Bolso Native detall SONY DSC