Collaret-Lactància-01

LACTANCIA breastfeeding necklace

[cat] Fa uns dies vaig llegir un article que parlava dels collarets de lactància i el tema em va cridar de seguida l’atenció. Els collarets de lactància s’utilitzen per què el bebè s’agafi i jugui mentre alleta i evitar així que el nadó, amb el seu instint d’agafar-se, estiri el cabell, les arracades o qualsevol altre cosa que pugui portar la mare i serveixen, alhora, com estímul visual i tàctil. Els nadons poden jugar, sobretot a mesura que es van fent grans, i tenen les mans ocupades amb el joc sense necessitat de girar o moure el cap.

No cal dir que s’han d’escollir els materials més naturals i ecològics, tant per la seva bellesa com per protegir al nadó. Jo he escollit fils 100% de cotó i boles de fusta natural, ja que aquests materials, a més de bonics, s’impregnen de l’olor matern. I si no es vol utilitzar durant la lactància, també pot ser un bonic adorn per l’habitació del bebè o per penjar-lo al cotxet, encara que per la mesura de les boles no seria adequat per a rosegar o jugar sense la supervisió d’un adult, ja que podrien suposar un perill.

Des del primer moment em va semblar una idea molt bonica per a regalar a un nounat i, com que a la família esperàvem l’arribada d’una petitona, vaig decidir fer la meva pròpia versió… espero que us agradi.

[cast] Hace unos días leí un artículo que hablaba de los collares de lactancia y el tema captó enseguida mi atención. Los collares de lactancia se utilizan para que el bebé se agarre y juegue mientras amamanta y evitar así que el recién nacido, con su instinto de agarrarse, tire del pelo, los pendientes o cualquier otra cosa que pueda llevar la madre y sirven, a la vez, como estímulo visual y táctil. Los bebés pueden jugar, sobre todo a medida que se van haciendo mayores, y tienen las manos ocupadas con el juego sin necesidad de girar o mover la cabeza. 

Por supuesto, se deben escoger los materiales más naturales y ecológicos, tanto por su belleza como para proteger al bebé. Yo he escogido hilos 100% de algodón y bolas de madera natural, ya que estos materiales, además de bonitos, se impregnan del olor materno. Y si no se quiere utilizar durante la lactancia, también puede ser un bonito adorno para la habitación del bebé o para colgarlo en el cochecito, aunque para la medida de las bolas no sería adecuado para roer o jugar sin la supervisión de un adulto, ya que podrían suponer un peligro.

Des del primer instante me pareció una idea muy bonita para regalar a un recién nacido y, como en la familia esperábamos la llegada de una pequeñita, decidí hacer mi propia versión.

SONY DSC

Material

Fil de cotó 100% dels colors que més us agradin (he fet servir cotó egipci del número 12, però es pot utilitzar un fil més guixut sense problemes).

Un ganxet adeqüat al gruix del fil (s’acostuma a utilitzar el mateix número de ganxet que guix del fil)

Boles de fusta de diferents tamanys

Agulla llanera

Tisores

 

Hilo de algodón 100% de los colores que más os gusten (he utilizado algodón egipcio del número 12, pero se pueden usar más gruesos sin problema)

Un ganchillo adecuado al grosor del hilo (se acostumbra a usar el mismo número de ganchillo que grosor del hilo)

Cuentas o bolas de madera de diferentes tamaños

Aguja lanera

Tijeras

00_ Material lactància
[Cat] El collaret no és difícil de fer, encara que resulta una mica laboriós ja que conté els moltes peces i requereix uns coneixements bàsics de ganxet.En primer lloc folrarem les boles que vulguem amb ganxet. Es comença fent una anella màgica i muntant 8 punts perquè quedi un forat prou gran per passar després el cordó del collaret. Podeu veure com folrar boles amb crochet en aquest enllaç.

[cast] El collar no es difícil de realizar, aunque sí laborioso por que contiene muchas piezas y requiere unos conocimientos básicos de crochet.

En primer lugar forraremos las bolas que queramos con crochet. Se empieza con un anillo mágico y montando 8 puntos para que quede un agujero suficientemente grande para pasar después el cordón del collar. Podéis ver como forrar bolas con crochet en este enlace.

01_ Anell màgic

01_Lazo mágico 02_Lazo mágico 03_Lazo mágico 04_Lazo mágico 05_Lazo mágico

02_ Bolas crochet

Podeu folrar tantes boles com vulgueu que tingui el collaret, combinant dos colors, meitat de cada color, però també podeu fer-les totes d’un mateix color o ratlles.

Podéis forrar tantas bolas como queráis,  combinando dos colores, mitad de cada color, pero también podéis hacerlas todas de un mismo color o a rayas.

03_ Bolas crochet

A continuació realitzem l’ocellet, que té com a base un teixit circular en el qual he anat alternant els diferents colors formant circumferències, però com en el cas de les boles, podeu fer-ho com més us agradi.

A continuación realizamos el pajarito, que tiene como base un tejido circular en el que he ido alternando los diferentes colores formando circunferencias, pero como en el caso de las bolas, podéis hacerlo como más os guste.

04_ Cercle ocell

Començarem amb una anella màgica i anirem augmentat els punts necessaris en cada volta fins a completar el diàmetre que desitgem que tingui el nostre ocellet.

Empezaremos con un anillo mágico e iremos aumentado los puntos necesarios en cada vuelta hasta completar el diámetro que deseemos que tenga nuestro pajarito. 

01_Medio punto esquema

Pel bec hem muntat 6 punts i hem anat disminuint un punt a cada volta fins que ens ha quedat un petit triangle. L’hem doblat i cosit per la meitat.

Per a les potes hem muntat una cadeneta de 25 punts i fet una volta en punt baix.

Para hacer el pico hemos montado 6 puntos y hemos ido disminuyendo uno en cada vuelta hasta que nos ha quedado un pequeño triángulo. Lo hemos doblado y cosido por la mitad.

Para las patas hemos montado una cadeneta de 25 puntos y hecho una vuelta en punto bajo.

06_ Ocell potes

Finalment cosim unes petites peces de fusta a l’extrem de les potes i fem una cadeneta d’uns 20 cm de longitud que servirà per unir l’ocellet al collaret tal com mostra la imatge.

Finalmente cosemos unas pequeñas cuentas de madera en el extremo de las patas y haremos una cadeneta de unos 20 cm de longitud que servirá para unir el pajarito al collar tal como muestra la imagen.

05_ Cercle ocell

Amb una mica de fil de cotó negre, brodar un petit ull en un dels costats de la circunferència.

Con un poco de hilo de algodón negro, bordar un pequeño ojo en uno de los lados.

07_ Ocell ull

A continuació situar el bec i les potes introduint dins de la circumferència de crochet doblegada i cosir amb l’agulla llanera les dues parts.

A continuación situar el pico y las patas introduciéndolas dentro de la circunferencia de crochet doblada y coser con la aguja lanera las dos partes.

08_ Ocell cosit

Si voleu, podeu simular una mica de cua a la part de darrere de l’ocellet fent una punta senzilla.

Si queréis, podéis simular un poco de cola en la parte de atrás del pajarito haciendo una puntilla sencilla.

Imagen 6

09_ Ocell cua

Per realitzar el cordó podeu fer una cadeneta d’aproximadament 1 m. de longitud. Com el fil de cotó que he utilitzat era molt fi, he fet la cadeneta ajuntant dos fils de colors diferents, el que crea un efecte molt bonic i, a més, li aporta resistència al cordó, a prova de possibles estirades.

Para realizar el cordón podéis hacer una cadeneta de aproximadamente 1 m. de longitud. Como el hilo de algodón que he utilizado era muy fino, he realizado la cadeneta juntando dos hilos de colores diferentes, lo que crea un efecto muy bonito y además le aporta resistencia al cordón, a prueba de posibles tirones.

10_ Cadeneta

Enfilas les boles de fusta i les folrades de ganxet com més us agradi.

Enhebrar las cuentas en el cordón de cadeneta como más os guste.

11_ Enfilat

Finalment, fer un parell de nusos a cada extrem perquè el collaret quedi més subjecte i les boles no es moguin.

Finalmente, hacer un par de nudos en cada extremo para que el collar quede más sujeto y las bolas no se muevan.

12_ Nuat

I ja teniu el vostre collaret de lactància acabat!

Y ya tenéis vuestro collar de lactancia terminado!

SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Collaret Lactncia _ Gloria Fort

2 thoughts on “LACTANCIA breastfeeding necklace

  1. Retroenllaç: Patrón gratis amigurumi de collar de lactancia – amigurumis y más

  2. Retroenllaç: LACTANCIA breastfeeding necklace – adornosmalulu

Els comentaris estan tancats.