TRIBAL _ necklace

Collar TRIBAL_ Gloria Fort

Teixir granet en un teler és una tradició molt antiga, especialment en la cultura dels nadius americans. Els telers per granet ajuden a fer tot tipus d’ornaments com polseres, anells, collarets o motius per adornar les nostres peces de roba, de manera que pot resultar una bona inversió tenir-ne un, ja ens permetrà crear infinitat de peces diferents. En el collaret TRIBAL usarem el teixit realitzat en el teler com si fos un petit tapís que podeu personalitzar amb els colors o dibuixos que més us agradin.

Collar TRIBAL versions

Material

Teler

Cilindres de toho o miyuki 11/0 de colors diferents

6 Tubs fins de 23 x 200 mm or vell

Cordó de cotó encerat de color marró clar de 3mm

Tanca muntada amb mosquetó de 12mm color oro vell

Feltre de color marró

Agulla gran ull 101×27 mm

Alicates

Fil gruixut i agulla de cosir

Tisores

 

Muntatge

Talla 15 trossos de fil gruixut de 110 cm de longitud i doblega cada fil per la meitat. Nua els fils en la part superior del teler mitjançant un nus d’alosa. Posa un fil en cadascuna de les ranures de la peça superior i la inferior del teler.

Ligada del vaquero

Quan tinguis nuats la meitat dels fils i distribuïts de forma longitudinal en les ranures del teler, nua els fils en el pivot i gira per tibar els fils. Nua l’altra meitat dels fils fins a completar un total de 30 i tibant de la mateixa forma en l’altre pivot.

Enfila l’agulla amb un tros de fil gruixut i enfila un total de 29 cilindres de color blanc gris que completeran la primera filera. Aquesta agulla no és imprescindible, ja que es pot realitzar el treball amb una agulla de cosir fina, però l’agulla de gran ull ens facilita el treball pel seu fàcil enfilat, sigui el que sigui el gruix del fil, i ens permet treballar abastant tota l’amplària de fils d’una vegada a causa de la seva gran longitud.

Deixa uns 20 cm de fil solt a l’esquerra del teler ja que més endavant ens servirà per al muntatge del collaret. Passa el fil amb els cilindres enfilats per sota dels fils tibats del teler i pressionant amb el dit des d’a baix situa cada cilindre entre dos fils. Intenta que els cilindres sobresurtin cap amunt.

Passa l’agulla cap a l’altre costat travessant els cilindres per la part d’a dalt. Estira l’agulla i tiba amb cura.

Repeteix el mateix procés en cada filera amb cura que l’agulla passi sempre pel centre de tots els cilindres i per sobre de tots els fils del teler. Si s’acaba el fil, uneix amb un petit nus al final d’una filera i amaga els extrems passant els fils pel centre dels cilindres de la filera anterior.

Continua teixint de la mateixa forma fins a acabar totes les fileres del dibuix seguint l’esquema. Seran sempre 29 cilindres per filera i un total de 35 fileres de llarg. Combina els colors com més t’agradi.

Esquema Tribal

Una vegada acabat de teixir, treu el motiu del teler i retalla els fils a uns 2 cm dels cilindres. Deixa sense tallar els fils de l’inici i del final.

Retalla un rectangle de feltre de la mateixa grandària de la peça central i cus-ho en la part de darrere de la peça. Amaga els fils del teler entre les dues peces.

Talla 85 cm de cordó de cotó encerat de color marró clar i marca el centre del cordó. Cus el tub de metall de forma vertical al centre de la peça teixida i del cordó. Dóna una puntada en el feltre de darrere de la peça, passant l’agulla per l’interior del tub i envoltant el cordó per tornar a passar l’agulla per dins del tub. Repeteix la puntada diverses vegades.

Col·loca els tubs començant pels del centre i cus de la mateixa forma els 6 tubs de metall procurant que quedin ben centrats amb la peça teixida i en el cordó.

Subjecta els quatre extrems de la peça central al cordó mitjançant agulles i cus donant una puntada en el feltre, passant el fil al voltant del cordó i tornant a donar una altra puntada en el feltre. En dos dels extrems pots utilitzar el fil sobrant de l’inici i del final del teixit. Repeteix la puntada diverses vegades.

Col·loca la tanca muntada amb mosquetó de 12mm de color oro vell a banda i banda del cordó. Posa el cordó en el terminal i aixafa un dels costats amb l’ajuda de les alicates planes. Realitza la mateixa operació amb l’altre costat del terminal i estreny bé amb les alicates per acabar el collaret.

Tribal-process-_-Gloria-Fort