BLACK CROCHET necklace

Black crochet 04 _ Gloria Fort

[cat] El collaret BLACK CROCHET està realitzat amb una tècnica molt lliure del teixit de ganxet. Només s’utilitza el punt baix i requereix molt pocs materials. La seva confecció és molt simple i el més important és la improvisació, el que dóna com a resultat sempre formes diferents, el que fa que cada peça sigui única i especial.

[cast] El collar BLACK CROCHET está realizado con una técnica muy libre del tejido de ganchillo. Sólo se utiliza el punto bajo y requiere muy pocos materiales. Su confección es muy simple y lo más importante en su realización es la improvisación, lo que da como resultado siempre formas diferentes, convirtiendo cada pieza en única y especial.

Black crochet _ Gloria Fort

El material necessari és molt bàsic: una collaret d’acer amb tanca de rosca, fil de cotó del color que més us agradi i un ganxet adequat al gruix del fil. Jo he utilitzat un cable d’acer de color negre, però podeu utilitzar qualsevol color, ja que quedarà completament recobert pel fil. He utilitzat un fil de cotó egipci 100% negre del número 8 i un ganxet també del número 8.

El material necesario es muy básico: una collar de acero con cierre de rosca, hilo de algodón del color que más le guste y un ganchillo adecuado al grosor del hilo. Yo he utilizado un cable de acero de color negro, pero puede utilizar cualquier color, ya que quedará completamente recubierto por el hilo. He utilizado un hilo de algodón egipcio 100% negro del número 8 y un ganchillo también del número 8.

01_ Material black crochet

En primer lloc cal recobrir tot el cable d’acer a punt baix, passant el fil al voltant del cable d’acer.

En primer lugar hay que recubrir todo el cable de acero a punto bajo, pasando el hilo alrededor del cable de acero.

03_ black crochetPunto bajo ok

Un cop recobert tot el cable, farem la segona volta també a punt baix, però a la part de davant del collaret començarem a crear els forats de manera aleatòria. Per crear els forats s’ha de fer una cadeneta i saltar uns quants punts i tornar a unir amb un punt baix.

Una vez recubierto todo el cable, haremos la segunda vuelta también a punto bajo, pero en la parte de delante del collar empezaremos a crear los agujeros de manera aleatoria. Para crear los agujeros se teje una cadeneta y se salta unos cuantos puntos para finalmente volver a unir con un punto bajo.

Blog plantilla

A partir d’aquesta tècnica bàsica anar teixint i repartint els forats al llarg del collaret com més ens agradin. El més bonic d’aquesta peça és precisament la seva asimetria.

A partir de esta técnica básica ir tejiendo y repartiendo los agujeros a lo largo del collar como más nos gusten. Lo más bonito de esta pieza es precisamente su asimetría.

05_ black crochet

Continuar teixint fins que el collaret tingui les dimensions que volgueu. És important anar emprovant el collaret al llarg del teixit per anar verificant que ens agrada la forma i que aquesta s’adapta bé al nostre coll.

Continuar tejiendo hasta que el collar tenga las dimensiones que querais. Es importante ir probando el collar a lo largo del tejido para ir verificando que nos gusta la forma y que esta se adapta bien a nuestro cuello.

Black crochet 03 _ Gloria Fort

One thought on “BLACK CROCHET necklace

  1. Retroenllaç: DIY: Collares con hilo y lana | popandcraft

Els comentaris estan tancats.