GEOMETRIC _ bracelet

Geometric _ Gloria Fort

[cat] Un disseny senzill, modern i elegant que podràs fer en un moment i lluir en qualsevol ocasió. En aquest cas us vam mostrar dos enfilats croats molt simples i fàcils de realitzar que a més podràs personalitzar al teu gust combinant els tubs de metall fi dels colors que prefereixis.

Material 

27 tubs fins del color que prefereixis

180 cm. de filferro de bonsai

Alicates de tallar

Trobaràs el material utilitzat en aquest link: Antiga Casa Sala

Muntatge

Subjecta els dos extrems del filferro de bonsai i enfila les tres primeres peces de tub fi. Desplaça el tub central fins a la meitat del filferro que tenim doblegat.

Doblega lleugerament el filferro de bonsai i situa les altres dues peces formant angle recte amb la primera. Enfila un altre tub fi entrecreuant els dos extrems del filferro de bonsai a l’interior del tub.

Desplaça el tub estirant dels dos extrems del filferro fins a formar el primer quadrat de la polsera.

Enfila un tub fi en cada extrem del filferro de bonsai. Enfila un altre tub fi entrecreuant els els extrems del filferro per formar el segon quadrat.
Esquema geometric cuadrado

Repeteix els últims passos fins a formar un total de 9 quadrats i haver col·locat els 27 tubs fins de metall seguint l’esquema.

Creua els dos extrems del filferro en el primer tub de la polsera per tancar el cercle i tiba bé el filferro.

Amb el filferro sobrant realitza un segon enfilat per reforçar l’estructura de la polsera.

Una vegada completat l’enfilat per segona vegada, talla el filferro sobrant amb les alicates de tallar per acabar la polsera.

Si vols, pots provar altres enfilats i colors o combinar diferents tubs de metall en la mateixa peça. Aquí tens una altra possibilitat amb enfilat creuat per crear triangles i tub fi daurat.

SONY DSCEsquema geometric triangulo

 

Geometric-process-_-Gloria-Fort

[cast] Un diseño sencillo, moderno y elegante que podrás hacer en un momento y lucir en cualquier ocasión. En este caso os mostramos dos enhebrados cruzados muy simples y fáciles de realizar que además podrás personalizar a tu gusto combinando los tubos de metal fino de los colores que prefieras.

Material

27 tubos finos del color que prefieras

180 cm. de alambre de bonsai 

Alicates de cortar

Encontrarás el material utilizado en este link: Antiga Casa Sala

Montaje

Sujeta los dos extremos del alambre de bonsai y enhebra las tres primeras piezas de tubo fino. Desplaza el tubo central hasta la mitad del alambre que tenemos doblado.

Dobla ligeramente el alambre de bonsai y sitúa las otras dos piezas formando ángulo recto con la primera. Enhebra otro tubo fino entrecruzando los dos extremos del alambre de bonsai en el interior del tubo.

Desplaza el tubo tirando de los dos extremos del alambre hasta formar el primer cuadrado de la pulsera.

 Enhebra un tubo fino en cada extremo del alambre de bonsai. Enhebra otro tubo fino entrecruzando los los extremos del alambre para formar el segundo cuadrado.

Repite los últimos pasos hasta formar un total de 9 cuadrados y haber colocado los 27 tubos finos de metal siguiendo el esquema.

 Cruza los dos extremos del alambre en el primer tubo de la pulsera para cerrar el círculo y tensa bien el alambre.

Con el alambre sobrante realiza un segundo enhebrado para reforzar la estructura de la pulsera.

 Una vez completado el enhebrado por segunda vez, corta el alambre sobrante con los alicates de cortar para terminar la pulsera.

Si quieres, puedes probar otros enhebrados y colores o combinar diferentes tubos de metal en la misma pieza. Aquí tienes otra posibilidad con enhebrado cruzado para crear triángulos y tubo fino dorado.