CUBIC _ bracelet & necklace

Polsera CUBIC

[cat] El punt Peyote és un teixit de boletes que no utilitza el teler sinó que es realitza amb fil i agulla i que pot ser parell o imparell segons el nombre de boles utilitzades. La polsera CUBIC està realitzada a punt peiot pla amb nombre parell de cilindres i és una peça que ens permet iniciar-se en la puntada bàsica de peiot i en la disminució, el que la fa adeqüada fins i tot per a principiants en aquesta tècnica. Hem utilitzat cilindres Toho, que és un tipus de rocalla feta al Japó. El Toho és una de les marques més conegudes internacionalment perquè totes les peces són idèntiques, i la qualitat dels seus acabats és molt alta. El seu bany de color és dels que millor aguanta i la seva gamma de colors és realment preciós. A més, el seu forat és molt gran, el que ens permet passar el fil diverses vegades. El model Treasures, ens indica que les peces són cilíndriques i tenen l’avantatge que encaixen perfectament, quan treballem amb elles en teler, a punt Peyote i tècniques de teixit similars.

1513814_749163658503696_8285402556099740177_n

Material

Cilindre TOHO-TREASURE 11/0 d’1.8mm en color blanc, gris i negre

Fil de nylon de 0,25mm o fil per miyuki

Agulla fina

Cadena

4 Anelles rodones de 5 x 0.7mm

Tanca mosquetó muntat petit

Alicates de tallar i pla

Tisores

Trobaràs el material utilitzat en aquest link: Antiga Casa Sala

Muntatge

Tallar un tros de fil i enfilar una rocalla qualsevol que servirà com a boleta de retenció i que més tard eliminarem. Passar l’altre extrem del fil formant un bucle per fixar la boleta i que no es mogui i situar-la al centre del fil.

Enfilar un dels extrems del fil en la aguja i enfilar 12 cilindres de color negre i 12 cilindres de color gris.

01_ Punto peyote par

Inserir el cilindre 25 gris i tornar a passar el fil pel cilindre número 23. Enfilar un nou cilindre i passar el fil pel cilindre 21. Enfilarem un cilindre de nou i saltarem un cilindre de la primera fila per tornar a passar pel següent. Repetir el mateix procés fins a arribar al cilindre 1. Canviar de color quan arribem als cilindres de color negre.

02_ Punto peyote par

Seguirem fent files seguint el mateix sistema un total de 5 fileres de cilindres. Llavors començarem a realitzar el dibuix seguint l’esquema. L’inici està indicat amb una fletxa en el dibuix. Hem començat a realitzar la peça començant per la meitat, així completarem primer el dibuix de la part superior afegint els cilindres de color blanc a partir del centre i afegint un cilindre blanc a cada costat en cada nova filera.

04_ Esquema Cubic

 

03_ Punto peyote par

Una vegada tinguem tota la filera de color blanc completada, començar a realitzar la disminució per crear la punta. En l’inici de cada filera deixar sense enfilar la primera peça i passar el fil directament pel cilindre inferior de la filera anterior. Repetir les disminucions fins a acabar la galleda.

05_ Punto peyote par

Per rematar el fil no es fan nusos, n’hi ha prou amb passar el fil pels cilindres situats en diagonal, diversos cilindres cap a un costat i després varis cap a un altre costat. Aquesta també és la forma de rematar si se’ns acaba el fil a la meitat del treball, o de començar amb un fil nou.

Desfer el nus de la boleta de retenció i treure-la del fil. Enfilar el fil i realitzar les fileres de la part inferior de la galleda seguint l’esquema. Realitzar les disminucions i la rematada del fil de la mateixa forma que en la part superior de la galleda.

Col·locar una anella rodona platejata en cada extrem del cub introduint-la entre els cilindres amb l’ajuda de les alicates planes.

Tallar amb les alicates dos trossos de cadena platejada de 13 o 14 cm cadascuna (segons la grandària del canell) i inserir un extrem en cadascuna de les anelles posant l’inici i el final de cada tros de cadena en el mateix costat del cub.

Col·locar la tanca de mosquetó sense els terminals al centre de cadascuna de les cadenes per acabar la polsera.

Si us agrada tenir el collaret a joc, podeu afegir un tros de cadena de la longitud que vulgueu entre la cadena doblegada i la tanca de mosquetó. Col·locar l’anella lleugerament descentrada en el collaret perquè s’adapti millor a la forma del coll.

CUBIC és un complement senzill, modern i minimalista que podeu personalitzar amb una àmplia gamma de colors o ampliar jugant amb la unió de diverses peces formant el motiu que més us agradi.

Podeu canviar els colors o encadenar diferents peces per personalitzar encara més el disseny.

Cubic-process-_-Gloria-Fort

[cast] El punto Peyote es un tejido de cuentas que no utiliza el telar sino que se realiza con aguja y que puede ser par o impar según el número de cuentas utilizadas.  La pulsera CUBIC está realizada a punto peyote plano con número par de cuentas y es una pieza que nos permite iniciarnos en la puntada básica de peyote y en la disminución de cuentas, lo que lo hace adecuado incluso para principiantes en esta técnica. Hemos utilizado cilindros Toho, que es un tipo de rocalla hecha en Japón. El Toho es una de las marcas más conocidas internacionalmente porque todas las piezas son idénticas, y la calidad muy alta, lo que nos permite pasar el hilo varias veces. El modelo Treasures, nos indica que las cuentas son cilíndricas y tienen la ventaja de que encajan perfectamente, cuando trabajamos con ellas en telar, a punto Peyote o técnicas de tejido similares.

Material

 

Cilindro TOHO-TREASURE  11/0 de 1.8mm en color blanco, gris y negro

Hilo de nylon de 0,25mm o hilo para miyuki

Aguja fina

Cadena 

Anillas redondas de 5 x 0.7mm

Cierre mosquetón montado pequeño

Alicates de cortar y plano

Tijeras

Encontrarás el material utilizado en este link: Antiga Casa Sala

Montaje

Cortar un trozo de hilo y enhebrar una rocalla cualquiera que servirá como bolita de retención y que más tarde eliminaremos. Pasar el otro extremo del hilo formando un bucle para fijar la bolita y que no se mueva y situarla en el centro del hilo.

Enhebrar uno de los extremos del hilo en la aguja y enhebrar 12 cilindros de color negro y 12 cilindros de color gris. 

Insertar el cilindro 25 gris y volver a pasar el hilo por el cilindro número 23. Enhebrar un nuevo cilindro y pasar el hilo por el cilindro 21. Enhebraremos un cilindro de nuevo y saltaremos un cilindro de la primera fila para volver a pasar por el siguiente. Repetir el mismo proceso hasta llegar al cilindro 1. Cambiar de color cuando lleguemos a las cuentas de color negro.

Seguiremos haciendo filas siguiendo el mismo sistema un total de 5 hileras de cuentas. Entonces empezaremos a realizar el dibujo siguiendo el esquema. El inicio está indicado con una flecha en el dibujo. Hemos comenzado a realizar la pieza del cubo empezando por la mitad, así completaremos primero el dibujo de la parte superior del cubo añadiendo los cilindros de color blanco a partir del centro y añadiendo un cilindro blanco a cada lado en cada nueva hilera.

Una vez tengamos toda la hilera de color blanco completada, empezar a realizar la disminución para crear la punta del cubo. En el inicio de cada hilera dejar sin enhebrar la primera pieza y pasar el hilo directamente por el cilindro inferior de la hilera anterior. Repetir las disminuciones hasta terminar el cubo.

Para rematar el hilo no se hacen nudos, basta con pasar el hilo por los cilindros situados en diagonal, varios cilindros hacia un lado y luego varios hacia otro lado. Esta también es la forma de rematar si se nos acaba el hilo en mitad del trabajo, o de empezar con una hebra nueva.

Deshacer el nudo de la bolita de retención y sacarla del hilo. Enhebrar el hilo y realizar las hileras de la parte inferior del cubo siguiendo el esquema. Realizar las disminuciones y el remate del hilo de la misma forma que en la parte superior del cubo.

Colocar una anilla redonda plateada en cada extremo del cubo introduciéndola entre los cilindros con la ayuda de los alicates planos.

Cortar con los alicates dos trozos de cadena rolo plateada de  13 o 14 cm cada una (según el tamaño de la muñeca) e insertar un extremo en cada una de las anillas poniendo el inicio y el final de cada trozo de cadena en el mismo lado del cubo.

Colocar el cierre de mosquetón sin los terminales en el centro de cada una de las cadenas para terminar la pulsera.

 Si os gusta tener el collar a juego, podéis añadir un trozo de cadena de la longitud que queráis entre la cadena doblada y el cierre de mosquetón. Colocar la anilla ligeramente descentrada en el collar para que se adapte mejor a la forma del cuello.

 CUBIC es un complemento sencillo, moderno y minimalista que podéis personalizar con una amplia gama de colores o ampliar jugando con la unión de varias piezas formando el motivo que más os guste.