KNOT _ necklace

Collar KNOT

[cat] Les borles i els nusos són un clàssic en bijuteria. En aquest cas farem servir tècniques marineres com el segellat comú per subjectar els cordons i un simple nus entrellaçat. El nuat ens permetrà realitzar aquest original i elegant collaret que podreu personalitzar combinant els dos colors que més us agradin. En aquest cas el nus ens crearà el contrast per a la peça central i el segellat comú ens servirà per recobrir els fils i crear les anelles. Per completar el conjunt utilitzarem cubs irregulars de zamak de color or vell, el que donarà modernitat i brillantor al conjunt. La bijuteria realitzada amb cordons és elegant, molt lleugera i agradable d’usar, així que aquest collaret, a més de bonic, serà molt pràctic i fàcil de portar.

Collar KNOT _ Gloria Fort

Material

Cordó de cuquillo de raió de 0,8 mm de dos colors

4 Cubs irregulars de zamak o entrepeces

1 Tanca de ganxo amb caputxons per a cuir pla 9×3 mm.

Cola

Agulla lanera

Tisores

Tros de cartró de 14 cm. i un altre de 45 cm.

Trobaràs el material utilitzat en aquest link: Antiga Casa Sala

Muntatge

Tallar un tros de cartró o de plàstic rígid de 14 cm. de llarg per fer la borla del collaret. Enrotllar el cordó al voltant del cartró donant un total de 24 voltes.

Passar un tros de cordó entre el cartró i els fils. Nuar les voltes amb un nus simple i treure els fils del cartró.

Enfilar l’extrem que hem nuat en la galleda irregular de zamak.

Enfilar el cordó de cuquillo de l’altre color en l’agulla lanera i realitzar l’anella de la borla enrotllant el cordó al voltant de la resta dels fils fins a cobrir completament l’anella.

Procurar que el nuat quedi ben atapeït i regular. L’anella haurà de mesurar uns 4 cm de llarg. Rematar el cordó a l’interior del cub de zamak i tallar el fil sobrant. Igualar amb l’ajuda de les tisores els extrems de la borla.

Per fer la segona part del nus central, repetir els mateixos passos, però enrotllar el cordó en un cartró de 45 cm de llarg (també es pot usar una safata, una carpeta gran…). Donar 24 voltes, nuar els fils i fer l’anella de la mateixa forma que en la borla, però en aquest cas invertint els colors.

Separar els fils en dues meitats iguals i fer 1 cm més de encargolat amb el cordó en cada costat. Rematar i tallar els fils sobrants.

Començar doblegant el cordó i enrotllar donant 10 voltes per sobre dels fils. Introduir l’extrem per l’anella de cordó i estirar dels dos extrems. Tallar els fils sobrants.

01_Nudo corredizo

Desplaçar el nuat uns centímetres cap amunt. Enfilar un cub de zamak i situar-ho sobre el nuat. Repetir els mateixos passos en l’altre costat.

Tallar i igualar el grup de fils de cada costat. Posar una mica de cola en l’extrem per unir els cordons i deixar assecar. Posar cola a l’interior del caputxó de la tanca de ganxo i introduir el grup de fils. Repetir els mateixos passos en l’altre extrem.

Entrellaçar les dues parts per les anelles del cordó de cuquillo tal com mostra la imatge per realitzar el nus de vuit per acabar el collaret.

El resultat és veritablement espectacular i molt elegant i pots personalitzar-ho amb els teus colors preferits.

Knot-process-_-Gloria-Fort

[cast]  Las borlas y los nudos son un clásico en bisutería. En este caso usaremos técnicas marineras como el sellado común para sujetar los cordones y un simple nudo entrelazado de rizo. El anudado nos permitirá realizar este original y elegante collar que podréis personalizar combinando los dos colores que más os gusten. En este caso el nudo de rizo nos creará el contraste para la pieza central y el sellado común nos servirá para recubrir y los hilos y crear las anillas.  Para completar el conjunto utilizaremos cubos irregulares de zamak de color oro viejo, lo que dará modernidad y brillo al conjunto. La bisutería realizada con cordones es elegante, muy ligera y agradable de usar, así que este collar, además de bonito, será muy práctico y fácil de llevar.

Material

Cordón de cuquillo de rayón de 0,8 mm de dos colores

4 Cubos irregulares de zamak o entrepiezas

1 Cierre de gancho con capuchones para cuero plano 9×3 mm.

Pegamento

Aguja lanera

Tijeras

Trozo de cartón de 14 cm. y otro de 45 cm.

Encontrarás el material utilizado en este link: Antiga Casa Sala

Montaje

Cortar un trozo de cartón o de plástico rígido de 14 cm. de largo para hacer la borla del collar. Enrollar el cordón alrededor del cartón dando un total de 24 vueltas.

Pasar un trozo de cordón entre el cartón y los hilos. Anudar las vueltas con un nudo simple y sacar los hilos del cartón.

Enhebrar el extremo que hemos anudado en el cubo irregular de zamak.

Enhebrar el cordón de cuquillo del otro color en la aguja lanera y realizar la anilla de la borla con un sellado común enrollando el cordón alrededor del resto de los hilos hasta cubrir completamente la anilla.

Procurar que el anudado quede bien apretado y regular. La anilla deberá medir unos 4 cm de largo. Rematar el cordón de cuquillo en el interior del cubo de zamak y cortar el hilo sobrante. Igualar con la ayuda de las tijeras los extremos de abajo de la borla.

Para hacer la segunda parte del nudo central, repetir los mismos pasos, pero enrollar el cordón en un cartón de 45 cm de largo (también se puede usar una bandeja, una carpeta grande…). Dar 24 vueltas, anudar los hilos y hacer la anilla de la misma forma que en la borla, pero en este caso invirtiendo los colores.

Separar los hilos en dos mitades iguales y hacer 1 cm más de sellado con el cordón de cuquillo en cada lado. Rematar y cortar los hilos sobrantes.

Empezar doblando el cordón y enrollar dando 10 vueltas por encima de los hilos. Introducir el extremo por la anilla de cordón y tirar de los dos extremos. Cortar los hilos sobrantes.

Desplazar el sellado que hemos anudado unos centímetros hacia arriba. Enhebrar un cubo de zamak y situarlo sobre el sellado. Repetir los mismos pasos en el otro lado.

Cortar e igualar el grupo de hilos de cada lado. Poner un poco de pegamento en el extremo para unir los cordones y dejar secar. Poner pegamento en el interior del capuchón del cierre de gancho e introducir el grupo de hilos. Repetir los mismos pasos en el otro extremo.

Entrelazar las dos partes por las anillas del cordón de cuquillo tal como muestra la imagen para realizar el nudo de ocho para terminar el collar.

El resultado es verdaderamente espectacular y muy elegante y puedes personalizarlo con tus colores preferidos.