TRAPEZI _ necklace

Collar Trapezi _ Gloria Fort

[cat] El Shrink plastic o plàstic encongible són unes fines fulles de material plàstic que poden ser impreses amb impressora o bé pintades a mà amb retoladors, llapis de color, tintes a l’alcohol, segells amb tampons … És un material molt modern i fàcil de treballar, el que el converteix en ideal per realitzar treballs manuals amb els nens. Una de les seves característiques és que encongeix quan se li aplica la calor i multiplica el seu gruix, donant com a resultat una peça rígida i gruixuda molt apta per a bijuteria i manualitats.

TRAPEZI és un simpàtic i juvenil collaret realitzat amb plàstic encongible, ideal per lluir amb roba informal o per realitzar amb els nens. Es tracta d’una il·lustració original de Glòria Fort i un cop descarregada i imprès es pot personalitzar pintant amb els colors i estampats que més us agradin i crear així una peça única i molt personal.

SONY DSC

Material

Shrink plastic o plàstic màgic

1 m. de Cua de rata de 1mm

2 Anelles ovalades

2 Estels o charms per penjar

4 Cilindres de metall 4X4mm forat 2mm

Alicates

Tisores

Llapis de colors

Perforadora de paper

Trobaràs el material utilitzat en aquest link: Antiga Casa Sala

Muntatge

Descarrega la plantilla amb el dibuix i imprimeix en una fulla de plàstic màgic amb una impressora d’injecció de tinta seguint les indicacions del fabricant. El dibuix ocupa la meitat d’una fulla Din A4 i la peça final mesurarà aproximadament la meitat de grandària. Podeu escalar el dibuix al tamany que més us agradi.

Descarregar plantilla en aquest enlaç_ TRAPEZI plantilla

TRAPEZI plantilla
Acoloreix el dibuix utilitzant llapis de colors o retoladors. No us preocupeu molt pels traços, ja que una vegada hagi encongit la peça no es notaran.

Retalla amb les tisores tot el contorn del dibuix.

Perfora els forats per passar les anelles a cada costat de la barra del trapezi amb una perforadora de paper. El trepant és d’uns 5 mm, que en encongir-se quedaran més o menys en 2 mm.

Cou les peces en el forn o utilitza una pistola de calor. Per coure en el forn, col·locar les peces en el forn preescalfat a 175ºC durant uns 6-7 minuts. En escalfar-se el plàstic màgic es retorça i encongeix, fins que finalment torna a la seva posició inicial, però molt més gruixut i petit. Quan la peça torna a estar plana significa que ja ha finalitzat la cocció i podem treure-la del forn o ja no és necessari aplicar més calor amb la pistola. Quan acabem de coure la peça està flexible, així que posarem damunt un objecte pesat i llis per aplanar la peça.

Talla dos trossos de 50 cm de cua de rata de 1mm i enfila un extrem en el cilindre de metall, passa pel forat de la barra de la trapecista de plàstic encongible i torna a passar pel centre del cilindre.

Fes un nus corredís en l’extrem de la cua de rata seguint l’esquema: Doblega l’extrem del cordó cap al cilindre i subjecta la baga amb el dit. Amb el mateix extrem dóna 4 voltes al voltant de la cua de rata i introdueix l’extrem pel centre de la baga. Estira del cordó fins que quedi ben subjecte i talla l’extrem sobrant.

01_Nudo corredizo

Posa l’estel amb l’anella ovalada en el forat del trapezi i tanca l’anella amb l’ajuda de les alicates. Repeteix els mateixos passos en l’altre costat del trapezi.

Enfila 2 cilindres de metall en un dels costats del cordó de cua de rata. A continuació, enfila el cordó de l’altre costat contra direcció i fes un nus en cada extrem per acabar el collaret. D’aquesta forma sempre es pot ajustar la longitud del collaret a la mesura desitjada.

Trapezi-3-_-Gloria-Fort

Trapezi-process-_-Gloria-Fort

[cast]  El Shrink plastic o plástico mágico son unas finas hojas de material plástico que pueden ser impresas con impresora o bien pintadas a mano con rotuladores, lápices de color, tintas al alcohol, sellos con tampones… Es un material muy moderno y fácil de trabajar, lo que lo convierte en ideal para realizar manualidades con los niños. Una de sus características es que encoge cuando se le aplica el calor y multiplica su grosor, dando como resultado una pieza rígida y gruesa muy apta para bisutería y manualidades.

TRAPEZI es un simpático y juvenil collar realizado con plástico mágico, ideal para lucir con ropa informal o para realizar con los niños. Se trata de una ilustración original de Glòria Fort y una vez descargado e impreso se puede personalizar pintando con los colores y estampados que más os gusten y crear así una pieza única y muy personal.

Material

Shrink plastic o plástico mágico

1 m. de Cola de ratón de 1mm

2 Anillas ovaladas

2 Estrellas o charms para colgar

4 Cilindros de metal 4X4mm agujero 2mm

Alicates

Tijeras

Lápices de colores

Perforadora de papel

Encontrarás el material utilizado en este link: Antiga Casa Sala

Montaje

Descarga la plantilla con el dibujo e imprimirlo en una hoja de plástico mágico con una impresora de inyección de tinta siguiendo las indicaciones del fabricante. El dibujo ocupa la mitad de una hoja Din A4 y la pieza final medirá aproximadamente la mitad de tamaño. Podéis escalar el dibujo al tamaño que más os guste.

Descargar plantilla en este enlace_ TRAPEZI plantilla

TRAPEZI plantilla

Colorea el dibujo utilizando lápices de colores o rotuladores. No os preocupéis mucho por los trazos, ya que una vez haya encogido la pieza no se notarán.

Recorta con las tijeras todo el contorno del dibujo.

Perfora los agujeros para pasar las anillas a cada lado de la barra del trapecio con una perforadora de papel. El taladro es de unos 5 mm, que al encogerse quedarán más o menos en 2 mm.

Cuece las piezas en el horno o utiliza una pistola de calor. Para cocer en el horno, colocar las piezas en el horno precalentado a 175ºC durante unos 6-7 minutos. Al calentarse el plástico mágico se retuerce y encoge, hasta que finalmente vuelve a su posición inicial, pero mucho más grueso y pequeño. Cuando la pieza vuelve a estar plana significa que ya ha finalizado la cocción y podemos sacarla del horno o ya no es necesario aplicar más calor con la pistola. Cuando terminamos de cocer la pieza está flexible, así que pondremos encima un objeto pesado y liso para aplanar la pieza.

Corta dos trozos de 50 cm de cola de ratón de 1mm y enhebra un extremo en el cilindro de metal, pasa por el agujero de la barra de la trapecista de plástico mágico y vuelve a pasar por el centro del cilindro.

Haz un nudo corredizo en el extremo de la cola de ratón siguiendo el esquema: Dobla el extremo del cordón hacia el cilindro y sujeta el bucle con el dedo. Con el mismo extremo da 4 vueltas alrededor de la cola de ratón e introduce el extremo por el centro del bucle. Tira del cordón hasta que quede bien sujeto y corta el extremo sobrante.

Pon la estrella  con la anilla ovalada en el agujero del trapecio y cierra la anilla con la ayuda de los alicates. Repite los mismos pasos en el otro lado del trapecio.

Enhebra 2 cilindros de metal en uno de los lados del cordón de cola de ratón. A continuación, enhebra el cordón del otro lado en dirección contraria y haz un nudo en cada extremo para terminar el collar. De esta forma siempre se puede ajustar la longitud del collar a la medida deseada.

Trapezi--Gloria-Fort

SONY DSC