TULIP _ brooch

Broche Tulip _ Gloria Fort

[cat] Per realitzar aquest bonic i estilitzat fermall de punxa en forma de flor combinarem l’argila polimèrica i el metall. L’argila polimèrica és una pasta modelable i tova que ja ve llesta per treballar. És fàcil de modelar i necessita cocció al forn per endurir. Es pot utilitzar per modelar a mà o amb motlle, es pot polir, texturar, trepar, repujar, pintar o utilitzar transferències, el que la converteix en un material increïblement versàtil per al món dels treballs manuals. Podem trobar l’argila polimèrica en una àmplia gamma de colors, que a més es poden barrejar entre ells per aconseguir nous tons, així que podreu personalitzar aquest disseny combinant els colors com més us agradin. En aquest cas farem un modelatge a mà combinat amb parts metàl·liques realitzades amb filferro i l’agulla de punxa com a tija.

SONY DSC

Material

Pastilla d’argila polimèrica per modelar de color Negre i Blanc

1 Agulla de pinxo de 10 cm niquelada amb tap

3 Encasts plans color plata

Corró

Ganiveta

Paper de vidre d’aigua (opcional)

Trobaràs el material utilitzat en aquest link: Antiga Casa Sala

Muntatge

Amassa l’argila polimèrica de color negre i estira amb un corró fins a aconseguir una placa llisa d’aproximadament 1-2 mm de gruix.

Talla amb la ganiveta la forma aproximada de la plantilla a la placa d’argila polimèrica.

Plantilla TULIP

Estira la massa d’argila polimèrica del color blanc amb el corró fins a aconseguir una altra placa llisa igual a l’anterior. Talla seguint la segona plantilla i col·loca sobre de la placa d’argila polimèrica negra. Retalla les vores amb la fulla perquè les dues peces quedin exactament iguals.

Plantilla TULIP blanco

Tanca el con de la flor unint les dues parts sense sobreposar i allisa la unió amb cura passant suaument el dit fins que quedi dissimulada la línia d’unió de les dues parts.

Posa l’agulla de punxa a l’interior de la part inferior de la flor i subjecta l’agulla en el centre de la flor envoltant amb l’argila polimèrica negra. Modelar la campana i la tija fins que quedi al vostre gust.

Fes una petita bola d’argila polimèrica de color blanc i col·loca a l’interior de la flor pressionant lleugerament.

Per fer els 3 estams centrals, posa una petita bola d’argila polimèrica negra a l’extrem de cada encast pla i aplana’l fent-lo rodar amb el dit sobre una superfície plana fins a convertir-lo en un petit cilindre.

Clava els encasts a la petita bola d’argila que hem introduït a l’interior de la flor.

Clava la flor en algun suport que es pugui introduir en el forn i romangui prou ferma durant la cocció, com per exemple, una patata. Introdueix en el forn preescalfat a 130 º durant 30 minuts. Retira i deixa refredar.

Si voleu un acabat més suau o eliminar algunes imperfeccions es pot polir amb un paper de vidre d’aigua humida realitzant suaus moviments circulars. Seca amb un drap suau per aconseguir un acabat perfecte i lleugerament setinat.

Tulip-process-_-Gloria-Fort

[cast]  Para realizar este bonito y estilizado broche de pincho en forma de flor combinaremos la arcilla polimérica y el metal. La arcilla polimérica es una pasta moldeable y blanda que ya viene lista para trabajar. Es fácil de modelar y necesita de cocción al horno para endurecer. Se puede utilizar para modelar a mano o con molde, se puede lijar y pulir, texturar, taladrar, repujar, pintarla o usar transferencias, lo que la convierte en un material increíblemente versátil para el mundo de las manualidades. Podemos encontrar la arcilla polimérica en una amplia gama de colores, que además se pueden mezclar entre ellos amasándolos juntos para conseguir nuevos tonos, así que podréis personalizar este diseño combinando los colores como más os gusten. En este caso realizaremos un moldeado a mano combinado con partes metálicas realizadas con engarces planos y la aguja de pincho como tallo.

Material

Pastilla de arcilla polimérica para moldear de color Negro y Blanco

1 Aguja de pincho de 10 cm de color niquelada con tapón 

3 Engarces planos color plata

Rodillo

Cuchilla

Papel de lija de agua (opcional)

Encontrarás el material utilizado en este link: Antiga Casa Sala

Montaje

Amasa la arcilla polimérica de color negro y estírala con un rodillo hasta conseguir una placa lisa de aproximadamente 1-2 mm de grosor.

Corta con la cuchilla la forma aproximada de la plantilla en la placa de arcilla polimérica.

Plantilla TULIP

Estira la masa de arcilla polimérica del color blanco con el rodillo hasta conseguir otra placa lisa igual a la anterior. Corta siguiendo la segunda plantilla y colócala encima de la placa de arcilla polimérica negra. Recorta los bordes con la cuchilla para que las dos piezas queden exactamente iguales.

Plantilla TULIP blanco

Cierra el cono de la flor uniendo las dos partes sin sobreponerlas y alisa la unión con cuidado pasando suavemente el dedo hasta que quede disimulada la línea de unión de las dos partes.

Coloca la aguja de pincho en el interior de la parte inferior de la flor y sujeta la aguja en el centro de la flor rodeándola con la arcilla polimérica negra. Modelar la campana y el tallo hasta que quede a vuestro gusto.

Haz una pequeña bola de arcilla polimérica de color blanco y colócala en el interior de la flor presionando ligeramente.

Para hacer los 3 estambres centrales, pon una pequeña bola de arcilla polimérica negra en el extremo de cada engarce plano y aplánalo haciéndolo rodar con el dedo sobre una superficie plana hasta convertirlo en un pequeño cilindro.

Clava los engarces en la pequeña bola de arcilla que hemos introducido en el interior de la flor.

Clava la flor en algún soporte que se pueda introducir en el horno y permanezca suficientemente firme durante la cocción, como por ejemplo, una patata. Introduce en el horno precalentado a 130º durante 30 minutos. Retira y deja enfriar.

Si queréis un acabado más suave o eliminar algunas imperfecciones se puede pulir con una lija de agua humedecida realizando suaves movimientos circulares. Seca con un paño suave para conseguir un acabado perfecto y ligeramente satinado.