PEARLNIGHT _ necklace

Collar-PEARLNIGHT_-Gloria-Fort

[cat] Aquest penjoll realitzat amb delicas Toho està realitzat amb una tècnica molt bàsica del peiot parell, el que el fa molt adequat per a principiants. L’elegància del disseny rau en una simple torsió del teixit de peiot, destacant la perla natural barroca del centre del penjoll. La senzillesa i simplicitat converteixen aquest collaret elegant i modern en un complement perfecte per a qualsevol ocasió. Podeu personalitzar aquesta peça segons les vostres preferències … utilitzar diferents colors de delicas, reemplaçar la perla central per qualsevol altra bola o peça metàl·lica, fer-lo més ample o estret o variar la seva longitud.

Material

1 Perla de riu plana barroca blanca 9-10 mm forat 2,2 mm

Cilindre TOHO-TREASURE matisat gris 11/0 de 1.8mm

2 Boles de metall de color platejat de 3 mm, forat d’1 mm

1 tanca de mosquetó muntat platejat

Cordó de cotó encerat de color negre de 2 mm

Fil S-Lon AA de color negre

Agulla de cosir fina d’acer Nº 12

Alicates plana

Tisores

Trobaràs el material utilitzat en aquest link: Antiga Casa Sala

Muntatge

Talla 1,5 m. de fil de color negre, enfila l’agulla fina i enfila un cilindre. Torna a passar el fil pel forat formant un bucle per fixar el cilindre i evitar que es desplaci.

Enfila un total de 8 cilindres en el fil.

Peyote-par-esquema-01

Enfila un nou cilindre, el número 9 i introdueix l’agulla en el cilindre 7.

Peyote-par-esquema-02

Enfila un nou cilindre i salta un cilindre de la primera fila per tornar a passar pel següent. Repeteix el mateix procés fins arribar al cilindre 1.

Peyote-par-esquema-03

Enfila un nou cilindre i torna a repetir l’enfilat de baix a dalt o gira la peça per fer-ho sempre en la mateixa direcció. Segueix enfilant els cilindres de la mateixa manera fins a aconseguir una tira de peiot de 9,5 cm.

Gira els dos extrems de la peça en sentit contrari i uneix les dues puntes formant un bucle. Els dos extrems han d’encaixar com si es tractés de les peces d’un puzle. Si no coincideixen has de treure o afegir una volta perquè encaixin.

Cus els dos extrems passant el fil pel cilindre d’un costat i de l’altre alternativament. Remata els fils enfilant en diagonal pel centre dels cilindres en diverses direccions.

Enfila l’agulla i cus la bola de metall de color platejat de 3 mm a l’exterior de l’un dels costats del teixit de peiot, la perla de riu barroca a la part central i una altra bola de metall a l’altra banda del teixit. Travessa diverses vegades de costat a costat per fixar bé totes les peces i remata el fil passant-ho per l’interior dels cilindres.

Talla 42 cm de cordó de cotó encerat de color negre i col·loca la tanca amb mosquetó amb el alicates pla en els extrems. Passa el cordó per l’interior de l’anella del teixit de peiot per finalitzar el collaret.

I si t’agrada el disseny, coordina’l amb l’anell PEARLNIGHT.

Pearlnight-necklace-process-_-Gloria-Fort

[cast]  Este colgante realizado con delicas Toho está realizado con una técnica muy básica del peyote par, lo que lo hace muy adecuado para principiantes. La elegancia del diseño radica en una simple torsión del tejido de peyote, destacando la perla natural barroca del centro del colgante. La sencillez y simplicidad convierten a este collar elegante y moderno en un complemento perfecto para cualquier ocasión.  Podéis personalizar este colgante según vuestras preferencias… usar diferentes colores de delicas, reemplazar la perla central por cualquier otra bola o pieza metálica, hacerlo más ancho o estrecho o variar su longitud.

Material

1 Perla de río plana barroca blanca 9-10 mm agujero 2,2 mm

Cilindro TOHO-TREASURE matizado gris 11/0 de 1.8mm

2 Bolas de metal de color plateado de 3mm, agujero de 1mm

1 cierre de mosquetón montado plateado

Cordón de algodón encerado de color negro  de 2 mm

Hilo S-Lon AA de color negro

Aguja de coser fina de acero Nº 12

Alicates plana

Tijeras 

Encontrarás el material utilizado en este link: Antiga Casa Sala

Montaje

Corta 1,5 m. de hilo de color negro, enhebra la aguja fina e inserta un cilindro. Vuelve a pasar el hilo por el agujero formando un bucle para fijar el cilindro y evitar que se desplace.

Inserta un total de 8 cilindros en el hilo.

Inserta un nuevo cilindro, el número 9 e introduce la aguja en el cilindro 7.

Enhebra un nuevo cilindro y salta un cilindro de la primera fila para volver a pasar por el siguiente. Repite el mismo proceso hasta llegar al cilindro 1.

Inserta un nuevo cilindro y vuelve a repetir el enhebrado de abajo hacia arriba o gira la pieza para hacerlo siempre en la misma dirección. Sigue enhebrando los cilindros de la misma forma hasta conseguir una tira de peyote de 9,5 cm.

Gira los dos extremos de la pieza en sentido contrario y une las dos puntas formando un bucle. Los dos extremos han de encajar como si se tratara de las piezas de un puzzle. Si no coinciden debes quitar o añadir una vuelta para que encajen.

Cose los dos extremos pasando el hilo por el cilindro de un lado y del otro alternativamente. Remata los hilos enhebrándolos en diagonal por el centro de los cilindros en varias direcciones.

Enhebra la aguja y cose la bola de metal de color plateado de 3mm en el exterior del uno de los lados del tejido de peyote, la perla de río barroca en la parte central y otra bola de metal en el otro lado del tejido. Atraviesa varias veces de lado a lado para fijar bien todas las piezas y remata el hilo pasándolo por el interior de los cilindros.

Corta 42 cm de cordón de algodón encerado de color negro y coloca el cierre con mosquetón con el alicates plano en los extremos.

Pasa el cordón por el interior de la anilla del tejido de peyote para finalizar el collar.

Y si te gusta el diseño, puedes coordinarlo con el anillo PEARLNIGHT.

Pearl-night-conjunt_Gloria-Fort