avís legal

_

Propietat Intel·lectual i ús dels continguts

Queden reservats a favor de Glòria Fort tots els drets sobre els continguts (text, gràfics, fotografies, imatges i altres) de la present pàgina web. Els continguts de la present pàgina web i especialment totes les imatges presents en aquesta estan protegides per les lleis i tractats internacionalssobre Propietat Intel·lectual o Copyright. En conseqüència, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut de la present pàgina web sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets.

Protecció de dades

Glòria Fort es reserva la facultat d’incloure les dades que l’usuari de la pàgina web li faciliti voluntàriament, a través dels correus electrònics posats a la seva disposició en la present pàgina web, en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de poder gestionar les consultes dels usuaris i poder-les-hi enviar informació que consideri del seu interès per qualsevol medi. En relació amb aquestes dades, el usuari podrà exercitar els drets d’accés, de rectificació o cancel·lació de dades i oposició, així com el dret d’invalidar el consentiment atorgat per a la cessió de les seves dades a través del contacte de la web. Glòria Fort es compromet a tractar la informació que rep amb la màxima confidencialitat.

Limitacions o exclusions de responsabilitat

L’usuari que utilitza aquesta pàgina web ho fa pel seu propi compte i risc. Glòria Fort no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui contenir aquesta pàgina web i tampoc serà responsable de qualsevol tipus de perjudici derivat de la seva utilització. Glòria Fort no respon pels danys i perjudicis que algun virus o altres elements lesius poguessin afectar el sistema informàtic, els documents o els fitxers dels usuaris d’aquesta pàgina web.